Anonim Şirketlerde Bireysel Ve Azınlık Pay Sahibi Hakları Sempozyumu

azinlik halari semp

ALMAN TÜRK HUKUK AKADEMİSİ

azinlik halari semp-1

8 MAYIS 2015, İSTANBUL ADALET SARAYI KONFERANS SALONU

09.30-09.40: Açılış Konuşması, Prof.Dr. Erol ULUSOY Trakya Üniversitesi İİBF, Alman Türk Hukuk Akademisi Başkanı

9.40-10.00: TTK’nın Bireysel ve Azınlık Pay Sahipliği Hakları Sisteminin Genel Değerlendirilmesi, Prof.Dr. ÜNAL TEKİNALP, TTK Tasarısı Komisyon Başkanı

10.00-12.00 Oturum Başkanı Prof.Dr. ÜNAL TEKİNALP

>Anonim Şirketlerde Haksız ve Kötüniyetle Alınan Kâr Payının İadesi, 

Prof. Dr. Rıza AYHAN, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

>Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kardan Pay Alma Hakkı,

Doç.Dr. Mustafa Erdem CAN, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

>Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Şirketle Borçlanma İlişkisi, 

Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11.45-12.00: Sorular ve Tartışma

13.00-15.00, Oturum Başkanı Prof.Dr. Hamdi YASAMAN

>Sermaye Piyasası Kanununda Azınlığın Korunması,

Doç.Dr.Özge AYAN, Celal Bayar Üniversitesi UBYO

>Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Nedeniyle Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (TTK m. 202),

Yrd. Doç. Dr. Kağan SUSUZ, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi
>Hâkim Pay Sahibinin Azınlığı Şirketten Çıkarma Hakkı Bağlamında Temel Sorunlar

Arş.Gör. Harun KESKİN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14.45-15.00: Sorular ve Tartışma

15.15-17.15: Oturum Başkanı Prof.Dr. Ersin ÇAMOĞLU

>Pay Sahibinin Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı

Prof.Dr. Erol ULUSOY, Trakya Üniversitesi İİBF, ADETÜR Başkanı

>Anonim Şirketlerde Pay Sahibi ve Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı,

Yrd.Doç.Dr. Selen Serder YILMAZ, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

>Anonim Şirket Pay Sahibinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Yrd.Doç.Dr. Fevzi TOPSOY, Zirve Üniversitesi

>Pay Sahiplerinin Özel Denetim Talep Hakkı,

Arş.Gör.Tuba ÇİFTÇİ, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

>Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi Davasının Medenî Usûl Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi, 

Yard. Doç. Dr. Emel HANAĞASI, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

17.00-17.15: Sorular ve Tartışma