Amaçlarımız

Alman Türk Hukuk Akademisi Almanya’da kayıtlı bir dernektir. Kar amaçlı olmayan dernek iki ülkenin hukuk sistemleri ile uygulamalara dair diyaloğun derinleşmesini hedefliyor. Bu bağlamda öbür ülkenin hukuku daha iyi bilinmesi ile hukukun gelişmesine katkı sağlanması amaçlıyor.

Bu hedefler gerçekleştirmek için özellikle şu faaliyetler öngörüldü:

  • Seminer ve eğitimler düzenlemesi
  • Eğitim etkinliklere nitelikli konuşmacılar sağlanması
  • Kongre ve sempozyum hazırlanması
  • Forum içeren bir web sayfası işlemesi
  • Haber, newsletter ve benzeri yayınlar hazırlanması
  • Hukukçular için Almanya ya da Türkiye eğitim amaçlı seyahatler düzenlemesi
  • Bilirkişi önermesi
  • Almanya ve Türkiye üniversiteler ve ilgili kurumlar arasındaki işbirliği teşvik etmesi