Çocuk kaçırma bağlamında hukuki sorular: Almanya ve Türkiye

Çocuk kaçırma olayları sıkça gündemimize geliyor. Bu tür olaylarında sınır aşan bir boyut varsa özel sorunlar ve sorular özel bir önem kazanıyor. Lahey Çocuk Kacırma Sözleşmesinin düzenlemeleri ile uluslararası hukukun kuralları özel bir rola sahiptir. Etkinliğimiz konuyu Almanya Türkiye bağlamında tartışıyor. İki adalet sisteminden birer uzman meydana gelen sorular özetliyor ve tecrübeleri paylaşıyor.

Potsdam Üniversitesi işbirliğiyle.

12. Mai 2014, saat 17.00 Griebnitzsee Kampüsü, bina 6 salon H02

Flyer Vortrag Kindesentführung 31.03.2014